Meer informatie

  • Inschrijven in de praktijk is mogelijk,  door te bellen met de assistente. Wij kunnen alleen patiënten aannemen indien wij plek hebben omdat er een maximale praktijkomvang is. Wij nemen alleen patiënten aan die wonen  binnen het postcode gebied van Aalsmeer en Kudelstaart. Indien u overstapt naar een andere huisarts vanwege onvrede over uw eigen arts adviseren wij u het eerst te bespreken met uw  huidige arts.

  • Zorgkosten
    Wees u er van bewust dat alleen de directe huisartsenzorg buiten het eigen risico valt, de overige zorg kan invloed hebben op uw eigen risico.

    Al het aanvullend onderzoek wat via de huisarts wordt aangevraagd kost geld en valt niet onder uw eigen risico (o.a. rontgen-, laboratorium onderzoek) en medicatie die door de huisarts wordt voorgeschreven. Per zorgverzekeraar en polis verschilt het of deze kosten deels of volledig worden vergoed.